Bảng giá bê tông tươi 

STT

TÊN VẬT TƯ

ĐVT

ĐỘ SỤT

KHỐI LƯỢNG (m3)

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

GHI CHÚ

01

Beton cement đá 1x2 M100

M3

10+2

Căn cứ theo khối lượng thực tế cung cấp

1.050.000

Beton đổ xả đạt cường độ sau 28 ngày

02

Beton cement đá 1x2 M150

1.100.000

03

Beton cement đá 1x2 M200

1.130.000

04

Beton cement đá 1x2 M250

1.180.000

05

Beton cement đá 1x2 M300

1.230.000

06

Beton cement đá 1x2 M350

1.280.000

07

Phụ gia ĐKN đạt ≥90% cường độ sau 7 ngày

Trên 01 M3 beton

70.000

 

08

Phụ gia chống thấm B6

90.000

Áp dụng cho tất cả các mác.

09

Phụ gia chống thấm B8

120.000

10

Phụ gia chống thấm B10

130.000

11

Bơm beton

Bơm Cần 36m đến 38m hoặc Bơm ngang.

(Móng- tầng 5)

 

M3

 

>25

100.000

Vách (tường thành), cột, đà (dầm), seno cộng thêm 15.000/M3

12

01 lần

 

≤ 25

2.800.000

Vách (tường thành), cột, đà (dầm), seno cộng thêm250.000/Ca

Bài viết liên quan

Nội dung đang cập nhật

Support Online(24/7) 0915238718